1. Tytuł: Laparoscopic herniorrhaphy in treatment of postoperative hernias. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Proceedings of the 8th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Nice, France, June 28 – July 1, 2000. Ed. J. Mouiel, A. Montori. Bologna, 2000 s. 441-445
 2. Tytuł: Abdominal aortic aneurysm: association between haptoglobin phenotypes, elastase activity, and neutrophil count in the peripheral blood. Autorzy: Ireneusz Wiernicki, Piotr Gutowski, Kazimierz Ciechanowski, Barbara Millo, Piotr Wieczorek, Miłosław Cnotliwy, Tomasz Michalak, Tomasz Hamera, Jarosław Piątek. Vasc. Surg. 2001 vol. 35 nr 5 s. 345-351
 3. Tytuł: Laparoscopic treatment of complications from endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Mirosław Halczak, Marcin Śledź.Surg. Endosc. 2002 vol. 16 nr 4 s. 715.
 4. Tytuł: Haptoglobin phenotype and the risk of aortic aneurysm development = Fenotyp haptoglobiny a ryzyko rozwoju tętniaka aorty brzusznej. Autorzy: Ireneusz Wiernicki, Piotr Gutowski, Barbara Millo, Miłosław Cnotliwy, Tomasz Michalak, Kazimierz Ciechanowski, Halina Szumiłowicz, Tomasz Hamera. Acta Angiol. 1998 t. 4 nr 3/4 s. 73-80
 5. Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa u chorych ze współistniejącą marskością wątroby. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Andrzej Sobuś, Tomasz Hamera, Ireneusz Wiernicki. Videochirurgia 1998 R. 3 nr 4 s. 7-10
 6. Tytuł: Operacje laparoskopowe w rozlanym zapaleniu otrzewnej. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera. Pol. Prz. Chir. 1999 t. 71 nr 9 s. 956-963.
 7. Tytuł: Pooperacyjne zrosty śródotrzewnowe – nowe możliwości terapeutyczne. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Wiesław Górski, Andrzej Sobuś, Tomasz Hamera, Ireneusz Wiernicki, Jerzy Grączewski. Videochirurgia 1999 R. 4 nr 1 s. 29-31 bibliogr. streszcz. summ.
 8. Tytuł: Patogeneza tętniaka aorty brzusznej a polimorfizm haptoglobiny i czynnik zapalny. Autorzy: Ireneusz Wiernicki, Barbara Millo, Kazimierz Ciechanowski, Miłosław Cnotliwy, Piotr Gutowski, Andrzej Sobuś, Jerzy Grączewski, Tomasz Hamera. Wiad. Lek. 1999 t. 52 nr 11-12 s. 581-586 il. tab.
 9. Tytuł: Zespół Mirizziego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Mirosław Halczak, Marcin Śledź, Tomasz Hamera. Gastroenterol. Pol. 2000 t. 7 nr 4 s. 297-298
 10. Tytuł: Obraz radiologiczny pozaotrzewnowego przedziurawienia dwunastnicy. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Artur Śliwiński, Mariusz Holicki. Pol. Prz. Radiol. 2000 t. 65 z. 1 s. 63-65
 11. Tytuł: Laparoskopowe wycięcie guza wątroby. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Marcin Śledź. Pol. Prz. Chir. 2001 t. 73 nr 9 s. 847-849
 12. Tytuł: Protezowanie dróg żółciowych versus zespolenie przewodowo-pokarmowe. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Halczak, Tomasz Hamera. Postępy chirurgii. Materiały z sympozjum, Kielce 28-30.09.2000. Pod red. Stanisława Głuszka. Kielce, 2001 s. 144-149
 13. Tytuł: Laparoskopowe rewizje zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, [Warszawa 12-15 września 2001]. T. 1. Pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka. Warszawa, 2002 s. 157-160
 14. Tytuł: Techniki endoskopowe w leczeniu owrzodzeń żylnych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Halczak, Tomasz Hamera. Videochirurgia 2003 R. 8 nr 3/4 s. 51-52
 15. Tytuł: Kruroskopia w leczeniu zaawansowanej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Marcin Śledź, Mirosław Halczak, Tomasz Marek, Artur Rosin. Valetudinaria 2004 t. 9 nr 1 s. 74-77
 16. Tytuł: Techniki endoskopowe w leczeniu zaawansowanej przewlekłej niewydolności żylnej – ocena wyników. Autorzy: Tomasz Hamera, Andrzej Modrzejewski, Andrzej Dmytrzak, Artur Śliwiński, Marek Ostrowski, Krzysztof Safranow. Prz. Flebol. 2008 t. 16 z. 2 s. 73-80
 17. Tytuł: Cholecytektomia laparoskopowa u kobiet ciężarnych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Mateusz Kurzawski, Paweł Chęciński, Andrzej Pawlik, Bogusław Czerny, Zygmunt Juzyszyn, Tomasz Hamera, Krzysztof Lewandowski. Wideochir. Tech. Małoinwaz. 2008 vol. 3 nr 4 s. 186-191
 18. Tytuł: Zastosowanie siatki polipropylenowej w etapowym leczeniu ewentracji. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Paweł Chęciński, Tomasz Hamera, J. Hajduk, M. Babiszkiewicz. Pol. Prz. Chir. 2009 t. 81 supl. 1 s. 52-53.
 19. Tytuł: Polipy pęcherzyka żółciowego w dobie cholecystektomii laparoskopowej. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Paweł Chęciński, Mirosław Parafiniuk, Wilhelm Grzesiak, Tomasz Hamera, Jerzy Stańczyk. Gastroenterol. Pol. 2009 t. 16 nr 1 s. 23-27