1. Tytuł: Laparoscopic herniorrhaphy, in treatment of surgical hernias. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Andrzej Sobuś, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Laparoscopy in acute abdomen. II. International Slovak – Czech – Polish Symposium on Videosurgery a III. Sympozium Endoscopickej Chirurgie, Žilina, Slovac Republic, 23rd – 25th 2000. Book of abstract. [B. m., 2000]s. 37.
 2. Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa u chorych ze współistniejącą marskością wątroby. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Wiesław Górski, Andrzej Sobuś. Videochirurgia 1998 R. 3 nr 3 s. 83.
 3. Tytuł: Pooperacyjne zrosty śródotrzewnowe – nowe możliwości terapeutyczne. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Wiesław Górski, Tomasz Hamera, Andrzej Sobuś. Videochirurgia 1998 R. 3 nr 3 s. 30.
 4. Tytuł: Adhesioliza laparoskopowa jako nowa metoda leczenia zrostów pooperacyjnych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Wiesław Górski, Andrzej Sobuś, Monika Zwierzchoniewska, Ireneusz Wiernicki, Tomasz Hamera, Artur Śliwiński. I Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, VIII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Ustroń’99 [28-30.04.1999]. Streszczenia. [B. m., 1999]s. 122.
 5. Tytuł: Herniorrhaphia laparoskopowa – nowa metoda leczenia przepuklin pooperacyjnych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Wiesław Górski, Monika Zwierzchoniewska, Tomasz Hamera, Ireneusz Wiernicki, Andrzej Sobuś, Artur Śliwiński. I Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, VIII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Ustroń’99 [28-30.04.1999]. Streszczenia. [B. m., 1999]s. 32.
 6. Tytuł: Śródlaparoskopowe zabiegi endoskopowe na zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Andrzej Sobuś, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Gastroenterol. Pol. 2000 t. 7 supl. 1 s. 224. – Tekst równol. w jęz. ang.
 7. Tytuł: Krytyczna ocena endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej poprzedzającej cholecystektomię laparoskopową. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Marcin Śledź. Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 16.
 8. Tytuł: Laparoskopowa operacja guza wątroby. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Mirosław Halczak, Andrzej Sobuś, Marcin Śledź. Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 32.
 9. Tytuł: Śródlaparoskopowe rewizje endoskopowe zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Andrzej Sobuś, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 16.
 10. Tytuł: Laparoskopowe zabiegi na zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Marcin Śledź, Mirosław Halczak. 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia. Warszawa, 2001 s. 100-101.
 11. Tytuł: Techniki endoskopowe w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Halczak, Tomasz Hamera. Videochirurgia 2002 R. 7 nr 2 s. 88.
 12. Tytuł: Trzy sposoby postępowania w kamicy żółciowej z towarzyszącą kamicą przewodową. Autorzy: Andrzej Modrzejewski, Tomasz Hamera, Mirosław Halczak, Marcin Śledź. Videochirurgia 2002 R. 7 nr 2 s. 56.
 13. Tytuł: Złoty standard w leczeniu kamicy żółciowej – cholecystectomia laparoskopowa. Autorzy: AAndrzej Modrzejewski, Mirosław Halczak, Marcin Śledź, Tomasz Hamera. Videochirurgia 2002 R. 7 nr 2 s. 54.