Venefit Closure Fast to nowoczesna metoda leczenia niewydolnych naczyń żylnych.

 

 

Venefit Closure Fast jest obecnie złotym standardem w leczeniu niewydolności żylnej.  Jest to sprawdzona  minimalnie inwazyjna procedura cechująca się wysokim współczynnikiem skuteczności – 97,4%, oraz najlepszym profilem rekonwalescencji pacjenta. Od 1988 roku na całym świecie wykonano ponad 850000 zabiegów za pomocą cewników do zamykania żył VNUS™. Dr n. med. Tomasz Hamera jest lekarzem prowadzącym szkolenia metody VENEFIT Closure Fast.

Dr n. med. Tomasz Hamera w roku 2014, 2015 i 2016 przeprowadził największą ilość zabiegów techniką VENEFIT Closure Fast w Polsce (dane firmy Covidien i Medtronic).

We wrześniu 2015 dr Tomasz Hamera przeprowadził pierwsze w Polsce zabiegi wewnątrzżylnej termoablacji radiowej Venefit z wykorzystaniem najnowszego modelu generatora firmy Medtronic – Covidien. Venefit to w chwili obecnej, zgodnie z najnowszymi publikacjami medycznymi, najskuteczniejsza metoda operacji żylaków kończyn dolnych. Metodyka zabiegu Venefit nie uległa zmianie jednakże nowy generator zdecydowanie poprawia komfort pracy zespołu operacyjnego.

 


 

Najważniejsze zalety zabiegu VENEFIT

 

  • Ustąpienie objawów przewlekłej choroby żylnej – obrzęków, uczucia ciężkości nóg.

  • Poprawą wyglądu kończyny dolnej z minimalnymi lub bliznami.

  • Krótki czas trwania zabiegu – od 30 do 60 min.

  • Możliwość przeprowadzenia zabiegu w każdym znieczuleniu, w zależności od preferencji pacjenta.

  • Możliwość operowania jednoczasowo obydwu kończyn dolnych.

  • Możliwość przeprowadzenia zabiegu się o każdej porze roku nie wyłączając okresu letniego.

System obliteracji naczyń VENEFIT zamyka zmienione patologicznie naczynia żylne, eliminując tym samym problem refluksu. Zabieg wykonuje się w trybie chirurgii jednego dnia. Pacjent jest przyjęty do kliniki w dzień zabiegu. Po wykonaniu zabiegu pacjent najczęściej szybko powraca do zwykłej aktywności w ciągu jednego dnia, przy minimalnych dolegliwościach bólowych po leczeniu.

Zabieg zamykania żył techniką VENEFIT w połączeniu z miniflebektomią przeprowadzany jest w profesjonalnej sali operacyjnej gdzie nad bezpieczeństwem pacjenta, oprócz zespołu chirurgicznego, czuwa zespół anestezjologiczny. Określając właściwe miejsce za pomocą USG lekarz, przez mały otwór w skórze, umieszcza cewnik zamykający w zmienionej chorobowo żyle odpiszczelowej lub odstrzałkowej. Mały cewnik zasilany energią o częstotliwości radiowej (RF) generuje wysoką temperaturę w ścianie żyły. Po dostarczeniu energii cieplnej ściana żyły kurczy się, a żyła ulega szczelnemu zamknięciu. Po zamknięciu chorej żyły krew zostaje przekierowana do innych, zdrowych żył.

Zabieg zamykania żył VENEFIT Closure Fast w sposób powtarzalny wykazuje lepsze wyniki jakości życia pacjentów, mniejszy ból, mniej wybroczyn, mniej powikłań i powrót do normalnego trybu życia w krótszym czasie w porównaniu do zabiegu laserowego i konwencjonalnego chirurgicznego usuwania żył.

Od maja 2007 roku w piśmiennictwie naukowym ukazały się 53 prace, w tym 4 wyniki badań randomizowanych i 10 rozdziałów w pozycjach książkowych, omawiające wyniki stosowania metody VENEFIT Closure Fast.

Opublikowane wyniki badań klinicznych omawiają pięcioletni okres obserwacji chorych poddanych zabiegowi VENEFIT. Potwierdzają one długotrwały efekt kliniczny dowodzący, że zabieg Closure Fast zapewnia trwałe ustąpienie dolegliwości związanych z refluksem żylnym.

 


  

Etapy zabiegu:

 

1. Wprowadzenie cewnika do chorej żyły

1. Konsultacja chirurgiczno-anestezjologiczna pacjenta przed zabiegiem.

2. Badanie USG Doppler żył operowanej kończyny przed zabiegiem połączone z tzw. mappingiem – dokładnym oznaczeniem żył na kończynie dolnej.

3. Przygotowanie pacjenta na stole operacyjnym.

2. „Grzałka” zamykająca żyłę

4. Znieczulenie dobierane jest do stopnia zaawansowana choroby żylnej oraz przewidywanego czasu trwania zabiegu. Anestezjolog podczas konsultacji przed zabiegiem proponuje najbezpieczniejszy dla danego pacjenta sposób znieczulenia. Może to być znieczulenie miejscowe w połączeniu z sedacją, znieczulenie podpajęczynówkowe czy znieczulenie ogólne z wykorzystaniem tzw. maski krtaniowej.

5. Wyizolowanie i uzyskanie dostępu do niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej.

6. Wprowadzenie do chorej żyły odpiszczelowej cewnika termoablacyjnego Closure Fast.

3. Stan po zabiegu. Chora żyła zamknięta

7. Potwierdzenie – USG – obecności cewnika na odpowiedniej wysokości żyły.

8. Uruchomienie generatora fal radiowych – wzrost temperatury końcówki roboczej cewnika.

9. Wysuwanie cewnika z żyły – ablacja poszczególnych odcinków chorej żyły aż do jej całkowitego zamknięcia.

10. Ciągły monitoring zamykanej żyły przy pomocy USG wraz z natychmiastową oceną skuteczności zabiegu.

11. W zależności od stopnia zaawansowania choroby zabieg uzupełniany jest miniflebektomią – estetycznym usunięciem poszerzonych splotów żylnych.

12. Po zabiegu w miejscu wprowadzenia cewnika zakładany jest zwykły bandaż oraz ewentualnie dodatkowy ucisk – pończocha – przyspieszający gojenie. Po ustąpieniu znieczulenia pacjent może normalnie chodzić.

 


 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące VENEFIT -VNUS

Czy zabieg zamykania żył jest bolesny?
Pacjenci informowali o odczuwaniu niewielkiego lub nie odczuwaniu żadnego bólu. Potwierdzono klinicznie, że zabieg zamykania żył VENEFIT – VNUS™ jest mniej bolesny niż zabieg laserowy i konwencjonalne usuwanie żył. [1-3]*

Jak szybko następuje powrót do normalnego trybu życia?
Pacjenci mogą chodzić bezpośrednio po zabiegu i zwykle powracają do normalnego trybu życia w ciągu jednego dnia. Potwierdzono klinicznie, że po zabiegu zamykania żył VENEFIT – VNUS™ pacjenci powracają do normalnego trybu życia i pracy szybciej niż po zabiegu laserowym i konwencjonalnym usuwaniu żył.[1,3,4]*

Jak szybko ustąpią moje objawy?
Wielu pacjentów odczuwa natychmiastowe ustąpienie takich objawów jak ból, uczucie ciężkich nóg i zmęczenia. Pełne korzyści z zabiegu są osiągane w ciągu 1–2 tygodni.[1]*

Czy po zabiegu pozostają blizny, krwawe wybroczyny lub obrzęk?
Pacjenci zgłaszali niewielkie blizny lub brak blizn, podbiegnięć krwawych i obrzęków po wykonaniu zabiegu zamknięcia żył. Dane kliniczne wskazują, że u 67% pacjentów nie było żadnych krwawych wybroczyn już 48 godzin po zabiegu.[1,3,4]*

Czym różni się zabieg zamykania żył od usuwania żył?
Podczas konwencjonalnego usuwania żył wykonuje się nacięcia w pachwinie i na łydce i do chorej żyły wprowadza się narzędzie do usuwania żyły w celu wyciągnięcia żyły z nogi. W zabiegu zamykania żyły wykonuje się tylko jedno małe nacięcie w miejscu wprowadzenia cewnika, a następnie żyła zostaje zamknięta i pozostawiona na miejscu. Minimalnie inwazyjny zabieg zamykania żył pozwala na uniknięcie bólu i krwawych wybroczyn związanych z konwencjonalnym chirurgicznym usuwaniem żył. Termoablacja żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej uzupełniana jest niejednokrotnie miniflebektomią estetyczną polegającą na usunięciu poszerzonych uwypuklających się naczyń żylnych umiejscowionych tuż pod skórą.

Co się stanie, jeśli w przyszłości będę potrzebować żyły do operacji pomostowania naczyń wieńcowych?
Zabieg zamykania obejmuje tylko chore żyły, które nie nadają się do pomostowania. Jeśli konieczna będzie operacja wszczepienia pomostu chirurg może wykorzystać inne, zdrowe naczynia krwionośne.